7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาคร สั่งเรียนออนไลน์ต่อ จนกว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายฉีด”ไฟเซอร์”ครบ 100 เปอร์เซ็น เพื่อความปลอดภัย

(31 ส.ค. 64) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ว่า ในที่ประชุมได้มีประเด็นการหารือที่สำคัญ ภายใต้มาตรการผ่อนคลายก็เป็นไปตามที่ ศบค.กลางได้กำหนดไว้  โดยเฉพาะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนเข้ามาพูดคุยกันด้วย เนื่องจากทางส่วนกลางได้มีมาตรการให้เปิดเรียนได้ แต่ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีมติเห็นชอบ ยังคงไม่อนุญาตให้เปิดสถานศึกษา โดยให้เรียนออนไลน์คงเดิมไปก่อน ซึ่งสถานศึกษาจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์” ที่คาดว่าจะเข้ามาภายในเดือนหน้านี้ จนครบ 100 เปอร์เซ็นก่อน ส่วนเด็กชั้นประถม หรือเด็กเล็ก ก็ต้องเป็นตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ส่วนเรื่องของการตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดและแรงงานในสถานประกอบการ โดยในภาวะปัจจุบันที่แม้ตัวเลขจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็ไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน  ส่วนตัวเลขที่ยังคงพลิกผันขึ้นลงทุกวันนี้ก็มาจากการดำเนินงานค้นหาเชิงรุก ภายใต้โครงการ Factory Sandbox และการตรวจเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างร้านค้าในตลาดให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งก็เป็นข่าวดีพบผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าคนใดที่ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อก็จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป โดยจะมอบอำนาจให้ทาง รพ.สต.เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้เลย ส่วนโครงการ Factory Sandbox ก็ตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR หากใครพบเชื้อก็จะถูกแยกตัวออกมา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาทันทีเช่นเดียวกัน