เกาะกระแสออนไลน์

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครอง 1-7 กันยายนนี้ ห้ามสถานศึกษาหัก

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงได้รับงบประมาณตาม โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงการคลังแล้ว และได้จัดส่งประมาณไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กระจายไปสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว

อ่านข่าว : ศธ. พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองภายใน 7 วัน เริ่ม 31 ส.ค.-ต้นเดือน ก.ย. 64

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ รายงาน เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท จะโอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหักเงิน ต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน 1-7 ก.ย.นี้ โอนเข้าบัญชี-รับเงินสดที่โรงเรียน ส่วน กศน. รับเงินเยียวยาที่สถานศึกษา โรงเรียนเอกชน 6 - 10 กันยายน นี้

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา

สพฐ. https://student.edudev.in.th/
เอกชน https://opec.go.th
 
ทั้งนี้ กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด