เกาะกระแสออนไลน์

เช็กพื้นที่จังหวัด ม. 39 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท อีกรอบ 2 ครม.อนุมัติแล้ว!

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท  เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40  ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม  อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน 

สำหรับ 13 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น คือ กลุ่มจังหวัดที่ล็อกดาวน์รอบแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

อ่านข่าว : เฮ! ครม.อนุมัติงบประมาณจ่ายเยียวยาให้กับ ผู้ประกันตน ม.39 และ 40 รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

เน้นย้ำ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคารเท่านั้น เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

นอกจากนี้  ยังได้อนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด  ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33  ก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้  การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายที่ชัดเจน  โดยกระทรวงแรงงานต้องกลับไปจัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานประกันสังคม