เช้านี้ที่หมอชิต

ยูเอ็น เผยภัยพิบัติธรรมชาติ 50 ปี สร้างความเสียหาย 3.64 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เช้านี้ที่หมอชิต - องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ระบุว่า จำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือ คลื่นความร้อน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 2 ล้านคน และมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3.64 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้ทำแบบสำรวจเหตุภัยพิบัติ 11,000 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระหว่างปี 1979-2019 โดยรวบรวมเหตุการณ์เช่น ภัยแล้งที่ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 300,000 คน รวมถึง พายุเฮอริคาทริน่า ที่ประเทศสหรัฐฯ เมื่อปี 2005 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้  รายงานดังกล่าวขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจำนวนภัยพิบัติ ซึ่งกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนภัยพิบัติเกิดขึ้นมากกว่าช่วงทศวรรษ 1970 (2513-2522) มากถึง 5 เท่า พร้อมกับระบุด้วยว่า ในอนาคตจะมีเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อน

ด้าน นายเพทเทรี ทาลาส (Petteri Taalas) เลขาธิการใหญ่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก กล่าวว่า มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อช่วงปีทศวรรษ 1970 ซึ่งมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในช่วงทศวรรษ 2010 (2553-2562) มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ