7HD ร้อนออนไลน์

สภากาชาดจีนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส

วันนี้ (2 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 100,000 โดส จากสภากาชาดจีน ณ วังสระปทุม เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบคุณที่ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด และทรงรับสั่งว่าวัคซีนที่สภากาชาดจีนจัดส่งมา จะนำไปแจกจ่ายและฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดรุนแรงโดยเร็วที่สุด

สำหรับการบริจาคของสภากาชาดจีนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ฝ่ายจีนได้มอบวัคซีนให้ประเทศไทย ซึ่งได้นำส่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง