ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จกลับแตกร้าว

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ถนนเลียบคลองแอล ระหว่างคลอง 9 กับคลอง 10 ของ อบต.บึงบา จังหวัดปทุมธานี เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่การก่อสร้างไม่เรียบร้อย เป็นอย่างไร ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

เป็นสภาพของถนนเลียบคลองแอล ระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 4 ฝั่งตะวันออก ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับเงินอุดหนุนแยกเป็น 2 โครงการ คือ ถนนในพื้นที่หมู่ 3 งบประมาณ 9,590,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 สิงหาคม 2564 และในพื้นที่หมู่ 4 ซึ่งต่อเนื่องกัน งบประมาณ 9,388,500 บาท เริ่มก่อสร้าง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 10 สิงหาคม 2564 ที่ชาวบ้านส่งคลิปและภาพถ่ายร้องเรียนว่าถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จอยู่ในสภาพแตกร้าว

คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ พบ 2 จุด อยู่ในถนนช่วงหมู่ 3 หนึ่งจุด มีร่องรอยการเข้าไปซ่อม โดยใช้ปูนเค็มโบกปิดทับ ผิดแบบการก่อสร้าง อาจส่งผลต่อการรับน้ำหนักของถนน

ส่วนจุดที่ 2 อยู่ในหมู่ 4 พบมีการตัดพื้นถนนคอนกรีต และซ่อมเฉพาะจุดที่แตกร้าว ไม่เป็นการซ่อมทั้งแผ่นที่มีความยาว 10 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้เข้าพบปลัด อบต.บึงบา และผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งปฏิเสธการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล ซึ่งอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตรวจสอบดังนี้