เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศบค.ห่วงหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อมีอัตราชะลอตัวและลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดติดเชื้อเพิ่ม 14,653 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,249,140 คน ซึ่งอัตราการชะลอตัวลง โดยผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีอัตราใกล้เคียงกัน และทำให้ประเทศไทย เริ่มมีพื้นที่สีเขียว สีเหลือง เพิ่มขึ้นในภาคเหนือและภาคใต้ บางจังหวัด โดยมีผู้หายป่วยเพิ่มวันนี้ 18,262 คน หายป่วยสะสมกว่า 1,000,000 คนแล้ว

ขณะที่ยังมีผู้รักษาตัวอยู่ก็ลดลงต่ำกว่า 160,000 คน รวมถึงผู้ป่วยหนักและใส่เครื่องช่วยหายใจที่เริ่มลดลง แต่ผู้เสียชีวิตยังวิกฤต เพราะยังเพิ่มในอัตราที่น่าเป็นห่วง วันนี้ 271 คน และยังพบว่ากรุงเทพฯ-ปริมณฑล ผู้เสียชีวิต 145 คน โดยผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรังมีอัตราเสียชีวิตสูง 90% และหญิงตั้งครรภ์ เสียชีวิตอีก 1 คน

ที่น่าตกใจคือ ศบค.เปิดตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 1 เมษายน รวม 2,878 คน เฉพาะเดือนสิงหาคม ติดเชื้อ 1,506 คน และมีอัตราการเสียชีวิต 69 คน โดยเดือนสิงหาคม สูงถึง 47 คนเฉลี่ย วันละ 1-2 คน และหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิต แพทย์สามารถช่วยชีวิตทารกได้ 50% ส่วนที่ไม่เสียชีวิตหลังคลอดทารก มีอัตราติดเชื้อระหว่างให้นมอีกด้วย

ศบค.จึงกำชับให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 โดยให้รับทุกรายเข้าสู่ระบบและเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆ ต้องฉีดวัคซีนทั้ง 3 กลุ่มเสี่ยง ให้ได้มากที่สุดภายในเดือนกันยายน อย่างน้อยร้อยละ 70

ทั้งนี้หลังฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงครบร้อยละ 70 แล้ว ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจเป็นลำดับต่อไป เช่น ภาคธุรกิจบริการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น