ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

ที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แด่พระสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมือง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง รวม 200 คน ซึ่งวันนี้ยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในพื้นที่อำเภออื่น ๆ อีก 13 อำเภอ โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน รวม 11,400 โดส ซึ่งมีแผนกระจายวัคซีนฯ แด่พระสงฆ์และประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งจังหวัด รวม 22 อำเภอ

ที่หอประชุมริมน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ รวม 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอโพธาราม เป็นผู้ประสานในการมารับวัคซีนพระราชทาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือก

ส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปากช่อง รวม 500 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2564 ที่อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเมือง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง