สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : เกี่ยวข้าวตีหนู

ช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังเกี่ยวข้าว อนุวัต จัดให้ จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกอาชีพที่ได้จากการเกี่ยวข้าวช่วงนี้ อาชีพอะไร ติดตาม อนุวัตจัดให้