ข่าวภาคค่ำ

วันต่อต้านคอร์รัปชัน เชิญชวนคบเด็กสร้างชาติ

ข่าวภาคค่ำ - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ดึงคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมสร้างเครื่องมือตรวจสอบทุจริต

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ" ในรูปแบบ Online Event ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โดยในปีนี้ แม้จะไม่สามารถแสดงการรวมพลังได้ เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันอย่างคึกคัก ซึ่งในงานมีการเปิดไอเดียของคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมคิดค้นเครื่องมือสร้างชาติ พร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาเครื่องมือ ACT Ai ให้รองรับและเชื่อมต่อกับทุกเครื่องมือต้านโกงที่มีอยู่ทั้งหมด

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า กิจกรรม ACT kathon 2021 ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ได้ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแข่งขันออกไอเดีย สร้างเครื่องมือต้านโกง เพิ่มความโปร่งใส ทำให้ได้เห็นความสามารถและความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบทอด ขยายฐานการมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริต ดังนั้น หาก "คนรุ่นใหญ่" ผนึกกำลังกับ "คนรุ่นใหม่" ให้มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดการมีส่่วนร่วม เป็นพลังสังคมขนาดใหญ่ ที่ขับเคลื่อนให้คนไทยออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน และจะได้เห็นประเทศไทยที่ปราศจากการคอร์รัปชันในอีกไม่ช้า