ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานกล่องอุปกรณ์และยาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน และศูนย์พักคอยชุมชน

ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องอุปกรณ์และยาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 300 กล่อง ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานแก่โรงพยาบาลปทุมธานี สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และที่ศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยทรงห่วงใยผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบรรจุหน้ากากอนามัย เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ ยาสามัญประจำบ้าน และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านหรือที่ศูนย์พักคอยของชุมชน

โรงพยาบาลปทุมธานี รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ 140 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 108 คน มีโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย รองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง และปรับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง รวม 32 แห่ง เป็นศูนย์พักคอยชุมชน เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง