ประเด็นเด็ด 7 สี

เตรียมเปิดเมืองเบตง รับนักท่องเที่ยว ท่ามกลางมาตรการที่เข้มข้น

ประเด็นเด็ด 7 สี - อำเภอเบตง เตรียม "เปิดเมืองวิถีใหม่ วิถีปลอดภัย อย่างยั่งยืน" รองรับการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประชาชน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร บริการ และบริษัทนำเที่ยว เพื่อเตรียม การเปิดเมืองวิถีใหม่ วิถีปลอดภัย อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ อำเภอเบตง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนทั่วไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 88

นายอำเภอเบตง กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมมีมติขอให้ทางจังหวัดยะลา เสนอขอความเห็นชอบ จาก ศบค. โดยยืนยันที่จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกเข้ากับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ

ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ ให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ผ่านเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า การเปิดเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง นั้น ช่วงแรกอยากแนะนำให้จัดการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Group Tour เพื่อสะดวกต่อการสืบสวนโรค และสามารถจำกัดการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ หากมีการแพร่ระบาดใหม่เกิดขึ้น