สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ดักหนูนา

เมื่อวานดูการตีหนูนาช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้ว วันนี้ อนุวัตจัดให้ จะพาไปดูวิธีการดักหนูนาอีกหนึ่งวิธี ติดตาม อนุวัตจัดให้