รอบรั้วรอบโลก

เหมืองทองคำผิดกฎหมาย สร้างหายนะแก่ผืนป่าแอมะซอน

นักอนุรักษ์บราซิล ออกมาเปิดเผยว่า การลักลอบขุดเหมืองทองคำในผืนป่าแอมะซอน ยังคงสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง

นักอนุรักษ์บราซิล ออกมารายงานว่า ขบวนการลักลอบขุดเหมืองทองคำในผืนป่าแอมะซอน ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ รัฐบาลกลางบราซิล จะส่งกองกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เข้าค้นหาและสั่งปิดเหมืองทองคำผิดกฎหมายแล้วหลายแห่งก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่าขบวนการดังกล่าวได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมือง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2528 ถึง ปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกและใช้ทำเป็นสถานที่ลอบขุดเหมืองทองคำ เพิ่มมากขึ้นถึง 6 เท่า ทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 52,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐปารา (Para) และทางเหนือของรัฐมาตู โกรสซู (Mato Grosso) โดย นักอนุรักษ์ ชี้ว่า หากทางการไม่สามารถจัดการกับปัญหาลักลอบขุดเหมืองทองคำและตัดไม้ทำลายป่าได้ จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อป่าแอมะซอน ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของโลกได้