เกาะกระแสออนไลน์

ฟรี!! สภากาชาดไทย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เช็กเงื่อนไขได้เลย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับวัคซีนนี้สภากาชาดไทยระบุว่า ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน จะมีกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564 โดยสภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

รายละเอียดสำหรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มมีดังนี้

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06 5205 3686

สำหรับการเดินทางเข้ารับบริการวัคซีนที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

6137093b4be778.41619618.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง