ข่าวภาคค่ำ

ครม.เคาะเงินช่วยเหลือลูกจ้าง ม.33 อีก 2,500 บาท

ข่าวภาคค่ำ - มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด รอรับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน คนละ 2,500 บาท ภายในเดือนกันยายนนี้

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ในกรอบวงเงิน 16,103 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือนายจ้าง 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน และ เงินช่วยเหลือลูกจ้างคนละ 2,500 บาท โดยจะเริ่มโอนเงินได้ภายในเดือนกันยายนนี้ 

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงคมนาคม ไปทำโครงการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ และกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 ได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมด้วย

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยให้ กกต. พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งหากมีความพร้อม ก็เห็นควรให้จัดการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 5,300 แห่ง ภายในปีนี้ ส่วนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับต่อไป

ยังมีมติแต่งตั้ง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ แทน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ ที่ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วย

นอกจากนี้ หลายฝ่ายต่างจับตาการเผชิญหน้ากันของนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีที่มีข่าวว่า อยู่เบื้องหลังการกดดันให้ สส. ลงมติไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ว่าจะมีท่าทีอย่างไร ก่อนที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะออกมาสยบข่าวรอยร้าว พร้อมยืนยันไม่เปลี่ยนเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี