7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : โรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยสมุนไพร

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรและตำรับยาจากหมอพื้นบ้านอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ ติดตามจาก ณัฐชนน Love เลย

ศูนย์ดูแลในชุมชน (แผนไทย) หรือ TTM-CI ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ตามแนวทางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เน้นรักษาผู้ป่วยอาการน้อย หรือไม่แสดงอาการ

ส่วนสมุนไพรที่นำมาใช้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาตรีผลา ยาปราบชมพูทวีป เป็นยาสมุนไพรหลักที่ช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ใช้ร่วมกับตำรับยาสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาหอมนวโกฐ ยาห้าราก ยาน้ำสาบานจากวัดคำประมง และตำรับยาจากหมอพื้นบ้าน โดยรักษาควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารตามธาตุของผู้ป่วย โดยปรุงอาหารจากเครื่องเทศที่มีสรรพคุณต้านเชื้อโควิด-19 และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ปัจจุบัน ศูนย์ TTM-CI แห่งนี้ รองรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และใช้กล้องวงจรปิดและระบบโซเชียลมีเดียในการติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ยง ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนด้าน Food and Health ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้ความสำคัญกับการรักษา ด้วยศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย และการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคอีสาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด