7HDร้อนออนไลน์

ลักลอบขายออนไลน์ "ฟาวิพิราเวียร์" ผลิตโดยองค์การเภสัชฯ ขายแพงซ้ำเติมคนไข้

วันนี้ ( 8 ก.ย.64) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม #GPO เผยว่า ตรวจสอบพบมีผู้ลักลอบนำ #ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ที่องค์การเภสัชกรรม วิจัย พัฒนาและผลิตเอง ไปหลอกขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจได้ยาปลอมที่เป็นอันตราย จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไปซื้อมากินเอง

นอกจากนั้นยังพบว่า ได้มีการนำยาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การเภสัชฯ ไปขายในราคาที่แพงมาก เม็ดละ 43-65 บาท หรือกล่องขนาดบรรจุ 100 เม็ด ราคากล่องละ 4,300-6,500 บาท ซึ่งเป็นราคาแพงกว่า 3-4 เท่า จากที่องค์การเภสัชฯ จำหน่ายอยู่ พร้อมกันนั้นจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อไม่ให้มีการลักลอบ ขาย และนำไปค้ากำไรเกินควรบนความทุกข์ยากและเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยา และต้องคำนึงถึงระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงตลอดจนปัญหาไวรัสดื้อยาในผู้ป่วยที่อาจจะเกิดตามมา ซึ่งปัจจุบันยานี้ยังไม่สามารถวางขายทั่วไปและขายในออนไลน์ได้

ที่ผ่านมา องค์การเภสัชฯ ได้วิจัย พัฒนา และผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 200 มิลลิกรัม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญรายแรกของประเทศไทย ทำให้ราคายาถูกลงกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศ ในเดือน ก.ย.นี้ มีกำลังการผลิต 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือน ต.ค.64 เป็นต้นไป สามารถผลิตได้เดือนละไม่น้อยกว่า 100 ล้านเม็ด

613844d44d5bc3.41840812.jpg