เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : ประเพณียกธง

เช้านี้ที่หมอชิต - ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง จะจัดงานประเพณียกธง เพื่อบ่งบอกถึงการสิ้นสุดวันสงกรานต์

เมื่อปี พ.ศ.2525 ชาวบ้านหนองมะคัง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานประเพณียกธง และวันกตัญญู โดยมีการจัดหาลำไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดมาทำเป็นธง แล้วนำผ้าสีมาประดับตกแต่ง ก่อนทำการแห่ไปทำพิธียกธงที่วัด ซึ่งชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน จะพร้อมใจกันมาร่วมขบวนแห่ พร้อมกับฟ้อนรำกันไปอย่างสนุกสนาน

เมื่อมีการยกธงขึ้น ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ฤดูกาลทำไร่ทำนากำลังเริ่มขึ้น นอกจากความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสุข ความอุดมสมบูรณ์แล้ว ประเพณียกธงยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสืบต่อไป