ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเชิงรุกแก่ประชาชน พร้อมออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และสมาชิก พอ.สว. ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ ห้องประชุมร้านอาหารโสเจ้ง อำเภอเมือง พร้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนฯ เชิงรุก แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบ้านเล่า, ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง โดยมีเป้าหมายดำเนินการเชิงรุกครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 2,500 คน ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายนนี้

พร้อมกันนี้ นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ นำสมาชิก พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ประชาชน ณ หอประชุม อบต.บ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 120 คน และในเขตอำเภอคอนสาร 57 คน

ที่จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 142 คน โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. ยังได้ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ในตำบลป่าไร่และตำบลคลองน้ำใส จำนวน 13 คน

นอกจากนี้ นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนในอำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 146 คน ณ โรงเรียนวังน้ำเย็น และการออกหน่วยให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 49 คน

ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยนำยาชุดพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปมอบแก่ประชาชน ณ ชุมชนตลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ข่าวอื่นในหมวด