ข่าวเด็ด 7 สี

ปภ.และ 9 จังหวัดภาคอีสาน เตรียมรับมือ พายุโซนร้อนโกนเซิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือ พายุโซนร้อน “โกนเซิน (CONSON)” ที่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนหรือพิจารณาปิดกั้นพื้นที่ ทั้งนี้ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1748"