เช้านี้ที่หมอชิต

ฝนตกหนัก น้ำซัดถนนขาด ประชาชนเดือดร้อน 3 หมู่บ้าน

เช้านี้ที่หมอชิต - อิทธิพลจากพายุโกนเซิน ส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามเกิดฝนตกต่อเนื่อง จนน้ำซัดถนนขาด ทำให้ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน สัญจรลำบาก ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านขิงแคง ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เกิดฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำบึงกุย ไหลทะลักเข้าพื้นที่การเกษตร และกัดเซาะถนนที่ลำห้วยวังเลาจนขาด ทำให้ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านขิงแคง บ้านสุขสวัสดิ์ และ บ้านแก้งใหญ่ ไม่สามารถสัญจรข้ามไปทำการเกษตรในพื้นที่นาของตนเองได้ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางอื่นอ้อมไประยะทางกว่า 10 กิโลเมตร

นายบุญมี อ่อนลี ชาวบ้านหมู่ 5 เปิดเผยว่า เกิดฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ทำให้น้ำเอ่อล้นและกัดเซาะสะพานขาด ไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งตนเองปลูกข้าวไว้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเกษตรได้

ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจ และประสานเจ้าหน้าที่ ขอรับการสนับสนุนสะพานชั่วคราวมาติดตั้ง เพื่อให้ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาได้

ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมรับมือพายุโกนเซิน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หรืออาศัยอยู่ติดแม่น้ำชี คือ อำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมือง ให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด