สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้อง ป.ป.ช.ตรวจพิรุธ อบจ.ชัยภูมิ ใช้งบฉุกเฉินปี 2563 ป้องกันโควิด-19

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลกรณี อบจ.ชัยภูมิถูกร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ กรณีปี 2563 อบจ.ชัยภูมิใช้งบฉุกเฉิน 100 บาท จัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19

ข้อพิรุธนี้ ป.ป.ช.ภาค 3 ได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดินให้ช่วยตรวจสอบ อบจ.ชัยภูมิ มีการใช้จ่ายงบประมาณฉุกเฉินในปี 2563 จัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการควบคุมโควิด-19 มีทั้งเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเทอร์โมสแกน หน้ากากอนามัย ชุดปลอดเชื้อ PPE และหน้ากากเฟซชีลด์ รวมงบกว่า 100 ล้านบาท

กรณีดังกล่าว นายอร่าม โล่ห์วีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิเสธเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเรื่องนี้ โดยการใช้งบดังกล่าวอยู่ในสมัยของผู้บริหาร อบจ.ชัยภูมิชุดที่ผ่านมา

นายก อบจ.ชัยภูมิคนปัจจุบัน ยังยืนยันว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เลย สอดคล้องกับ ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่ประชาชนร้องเรียนมา สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ ว่าการจัดซื้อมีราคาตรงตามข้อเท็จจริง และจำนวนหรือปริมาณสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และการใช้งบฉุกเฉินถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ โดยคดีนี้ ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการโอนไปให้ ป.ป.ช.ภาค 3 ดูแลแล้ว

การใช้งบฉุกเฉินดังกล่าวมีขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 มีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้วัดอุณหภูมิให้ประชาชน เจลล้างมือ จำนวน 20,000 ขวด เครื่องเทอร์โมสแกนอินฟาเรดแบบมือถือ จำนวน 1,100 เครื่อง บทสรุปการตรวจสอบเรื่องนี้ของ ป.ป.ช.ภาค 3 ได้ผลอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ