7HD ร้อนออนไลน์

สถานทูตญี่ปุ่นแจ้งเตือนคนญี่ปุ่นในไทย ระวังการก่อการร้ายเป็นข่าวจริง

จากกรณีที่มีข่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งคนญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทย ให้ระมัดระวังอาจมีการก่อการร้ายนั้น
วันนี้ (13 ก.ย.64)  นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  แจ้งยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวเป็นความจริง  โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเบื้องต้นกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้ว ได้ความว่า  มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังคนญี่ปุ่นในไทยจริง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ได้รับมาจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโดยตรง  โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูล และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ก็ไม่ได้ทราบข้อมูลที่มากไปกว่านี้

ทั้งนี้   กระทรวงการต่างญี่ปุ่นสั่งการให้ส่งข้อมูลคำเตือนนี้ ไปยังคนญี่ปุ่นที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้ ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในไทยทราบมี สิงคโปร์ เมียนมาและอินโดนีเซียด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง