7HD ร้อนออนไลน์

"นพ.สุกิจ" ยอมรับ สภาผู้แทนราษฎรพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ 12 คน

วันนี้ (13 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.จนถึง 11 ก.ย. 2564 พบบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 คน ในจำนวนนี้มี สส. 1 คน รวมอยู่ด้วย

“ขณะนี้ถือว่าเกิดคลัสเตอร์ สำนักรักษาความปลอดภัยของสภาผู้แทนราษฎร มีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 คน จึงได้รายงานไปยังกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรค วันที่ 10-11 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันการระบาดประเมินความเสี่ยง ของผู้เข้าร่วมประชุม มีการให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกัน โดยสรุปยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อในที่ประชุมรัฐสภา พบเฉพาะสำนักรักษาความปลอดภัยเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่พบเชื้อ เพราะระบบระบายอากาศไม่ดีพอ มีการเปิดหน้ากากรับประทานอาหาร ร่วมกันและอยู่ร่วมกันในแฟลตสภาซึ่งเป็นชุมชน พร้อมได้มอบชุดตรวจ ATK ให้ผู้เสี่ยงสูงตรวจ และตรวจเชิงรุกในที่พักอาคารแฟลตสภา นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำให้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิดเข้มงวด ปรับปรุงเรื่องระบบอากาศ และให้เจ้าหน้าที่กักตัว เบื้องต้นที่ต้องกักตัวมี 21 คน” นพ.สุกิจ กล่าว

นพ.สุกิจ ยังกล่าวถีงกรณีมี สว.ติดเชื้อโควิด-19 ว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการ และช่วงที่มาประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 สว.คนดังกล่าวนั่งอยู่ในโซน สว. จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องงดการประชุม และในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งสมาชิกที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตอาการแล้ว และจะขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเข้มงวดมากขึ้น จะมีการตรวจคัดกรอง ATK สส.ก่อนเข้าประชุมสัปดาห์นี้ ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภา 17 ก.ย. 2564 จะมีการตรวจ ATK ให้ทั้ง สส.และ สว.

สำหรับยอดติดเชื้อโควิด-19 ที่พบในรัฐสภา ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ตั้งแต่ ระลอกเดือน เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน ยอดติดเชื้อรวม 81 คน ขณะที่ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มียอดติดเชื้อโควิด-19 รวม 38 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง