7HDร้อนออนไลน์

จับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั่งดื่มสุราชายหาดบางเสร่ ฝ่าฝืน พ.ร.ก. หลังมีป้ายประกาศชัดเจน

(13 ก.ย. 64) ที่ชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นาย พิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธรสัตหีบ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ บูรณาการร่วมลงพื้นที่บริเวณชายหาดบางเสร่ ปฎิบัติการจับกุมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่97 /2564  ให้งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยได้จับกุมนักเที่ยวที่ ฝ่าฝืนคำสั่งได้ทั้งหมด 9ราย

สำหรับอำเภอสัตหีบ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือลงพื้นที่ชายหาดบางเสร่ หลังมีการมีการประกาศจากทางเทศบาลตำบลบางเสร่อย่างชัดเจน เป็นระยะในพื้นที่ชายหายบางเสร่   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดและผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนำสุรามานั่งดื่มในบริเวณชายหาด จึงดำเนินการเข้าจับกุมกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ก่อนจะส่งให้ตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันในจำนวนที่คงที่ ซึ่งในภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ถือได้ว่ามีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแร่ระบาดของโรค ทางเทศบาลตำบลบางเสร่จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน