เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ลุ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 พรุ่งนี้ครบ 14 วันหลังคลายล็อก

ตลอด 13 วันที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อนับจากวันที่ 1 กันยายนจนถึงวันนี้รวม 190,027 คน ซึ่งยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก เฉลี่ยอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 14,617.46 คน ต่อวัน ส่วนผู้เสียชีวิต ก็ยังวิกฤต 13 วัน มี ครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป 2,896 คน เฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 222.76 คนต่อวัน ซึ่งตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ตัวเลขชี้วัด ผลจากวันที่ 1 กันยายน ต้องตามไปดูในวันที่ 14 กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ถ้าอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิต ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ก็อาจพอใจชื้นได้ว่า การคลายล็อกไม่ได้ส่งผลต่อการติดเชื้อเพิ่มมากนัก แต่ถ้าตัวเลขพุ่ง ก็อาจส่งผลให้ภาครัฐต้องทบทวนมาตรการใหม่

การพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรค ยังไม่ได้วัดกันแค่วันที่ 14 กันยายนเท่านั้น แต่ยังต้องดูต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนนี้ โดยมีเสียงเตือนจากนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่า อย่าดูแค่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในระบบ ต้องดูผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่มากกว่า 100,000 คน ประกอบด้วย

จากข้อมูลทั้งหมดที่เราเสนอจะเห็นว่า แม้สถานการณ์ดูเหมือนคลี่คลาย แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อเนื่อง ก็ยังไม่อาจนอนใจได้ว่า การแพร่ระบาดระลอกใหม่จะไม่เกิดขึ้นอีก