7HDร้อนออนไลน์

เพื่อไทย จ่อขับ 2 สส. งูเห่าพ้นพรรค ภาคทัณฑ์อีก 3 คน เตรียมชง กก.บห. พิจารณาต่อไป

13 กันยายน รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย ที่ได้มีการพิจารณาบทลงโทษสำหรับ สส. โหวตสวนมติพรรค ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา ผลปรากฏที่ประชุมมีมติขับ 2 ส.ส. ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ประกอบด้วย ส.ส.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ โดยอ้างอิงจากที่มีพฤติการณ์พูดกล่าวร้ายให้พรรคเพื่อไทยในทางเสื่อมเสีย และ ส.ส.ปทุมธานี นางพรพิมล ธรรมสาร ซึ่งที่ผ่านมาระยะเวลา 2 ปี ไม่เคยร่วมประชุม และทำกิจกรรมกับทางพรรค รวมถึงมักจะโหวตสวนมติดพรรคอยู่เป็นประจำ

ส่วนอีก 3 สส. ที่ถูกภาคทัณฑ์ และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร สส.สมัยหน้า ประกอบด้วย สส.ศรีสะเกษ นายธีระ ไตรสรณกุล ,นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และ สส.ปทุมธานี นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ขณะที่ สส. ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือน 1 คนคือ สส.อุบลราชธานี นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อีกทั้งผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาในตอนนี้ได้ เนื่องจากพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะติดโควิด-19 คือ สส.นครนายก นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

ขณะที่การประชุมในวันนี้ ได้มีประธานกรรมการจริยธรรม นายชัยเกษม นิติสิริ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งโดยสรุปในการพิจารณากรณีดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติวางไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ คือ
1. ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 2 ราย
2. ภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร สส.สมัยหน้า 3 คน
3. ว่ากล่าวตักเตือน 1 คน
4. ยังไม่สามารถพิจารณาใดๆได้ เนื่องจากป่วยยังอยู่โรงพยาบาลอีก 1 คน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และที่ประชุม สส. พรรค พิจารณาจะดำเนินการขับ 2 สส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ โดยใช้เสียง สส. 3 ใน 4 ในการขับออกจากพรรค แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพิจารณาจะนัดประชุม สส.พรรคเพื่อไทย เพื่อขับ ส.ส. 2 รายดังกล่าวเมื่อใด

ทั้งนี้ สำหรับความเคลื่อนไหวของ สส.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เมื่อ 2 ชม. ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความและภาพลงในเพจเฟซบุ้คส่วนตัว หลังลงพื้นที่อบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของให้กับชาวบ้านเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วย