ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 14.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระครูจิรวัฒนธำรง" เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า "พระโสภณวัชราภรณ์" ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระโสภณวัชราภรณ์  มีนามเดิมว่า "บรรทม แสงสุทธิวาส" เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2482 อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 ณ วัดหัวสวน ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่

ข่าวอื่นในหมวด