เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวนาลงแขกกั้นน้ำ แม่น้ำยมไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวนาที่จังหวัดพิจิตร ลงแขกช่วยกันทำกระสอบทรายกั้นคลอง เชื่อมแม่น้ำยม หลังน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น จนท่วมนาข้าวที่เริ่มเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้น เริ่มส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม โดยที่หมู่ที่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ต้องร่วมกับชาวนาในพื้นที่ ช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาใช้ในการอุดกั้นน้ำบริเวณคลองหัวหมู ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำยม เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ไหลเข้าคลองธรรมชาติ เพราะจะท่วมพื้นที่นาข้าวซึ่งเพิ่งเริ่มเพาะปลูก และจะส่งผลกระทบกับพื้นที่นาข้าว โดยเฉพาะที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำที่มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เสี่ยงได้รับความเสียหายหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

สำหรับแม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นจากน้ำตอนบนที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ มารวมกับน้ำฝนที่ตกชุกจากมรสุม ส่งผลกระทบกับชาวนาในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยมที่เริ่มเพาะปลูกข้าวได้เดือนเศษ ทำให้น้ำจำนวนมากท่วมต้นข้าวที่เริ่มเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มจนมิดต้นข้าว ชาวนาต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการกั้นน้ำจากแม่น้ำยมไม่ให้เข้าท่วมซ้ำอีก และหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวให้เร็วที่สุด เพราะหากท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้ต้นข้าวที่ลงทุนเพาะปลูกเสียหาย