เช้านี้ที่หมอชิต

กรมทรัพย์สินทางปัญญา หนุนสินค้า GI บุกตลาดพรีเมียม

เช้านี้ที่หมอชิต - สินค้าชุมชนได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงนักออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ไทย ดันขึ้นชั้นสินค้าพรีเมียม

โดยนักออกแบบมืออาชีพ มีประสบการณ์และผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศ จะเข้ามาช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ นำร่อง 10 สินค้า ให้มีเอกลักษณ์ สร้างความโดดเด่น ทันสมัย สวยงาม เชื่อว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI จากนั้นตั้งเป้าหมายนำสินค้าที่ได้รับการพัฒนา เจาะตลาดสินค้าพรีเมียม

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้า GI ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเลือกรูปแบบเพื่อนำไปใช้งานจริงได้ 1 รูปแบบ จากผลงาน 3 แบบ โดยนักออกแบบจะนำแบบที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ ปรับแบบให้ตรงตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานจริง โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการมูลค่ารายละ 30,000 บาท มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนา ต่อยอด และยกระดับสินค้า GI ไทย ให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดพรีเมียมได้ตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการสินค้า GI สอบถามข้อมูลได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา