เช้านี้ที่หมอชิต

เคาะฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน ต.ค.นี้

เช้านี้ที่หมอชิต - น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไป เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ ภายในเดือนตุลาคม โดยตั้งเป้าฉีดเข็มแรกให้นักเรียน ในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หลังหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ถึงแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 4.5 ล้านคน

โดยจะเริ่มฉีดให้ในเดือนตุลาคมนี้ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน โดยให้นักเรียน อายุ 12 ขวบ ถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ครอบคลุมระดับชั้น ม.1-ม.6, ปวช. ชั้นปีที่ 1-3 และ ปวส. หรือ เทียบเท่า ส่วนนักเรียนชั้น ป.6 ที่อายุถึง 12 ขวบ ก็จะฉีดให้เช่นกัน เพื่อเตรียมพร้อม ก่อนวันเปิดภาคเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

สำหรับครูผู้สอน ขณะนี้ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 70% จากจำนวนครูทั่วประเทศ ส่วนครูที่ยังรอคิวฉีดวัคซีน ให้โรงเรียนในสังกัด เร่งส่งรายชื่อแจ้งเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วภายในเดือนตุลาคมนี้