สนามข่าว 7 สี

แพทย์เตรียมจัดโพรโมชัน ดึงดูดประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 จ.สระบุรี

แพทย์โรงพยาบาลสระบุรี เร่งรณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังพบสถิติขณะนี้เพียงร้อยละ 40 ของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่สาธารณสุขเล็งจัดโพรโมชันดึงดูดความสนใจ หลังหลายแห่งแจกสิ่งของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ที่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดต่อเนื่อง

ขณะที่บุคลากรด่านหน้า รวมทั้งแพทย์จากโรงพยาบาลสระบุรี พยายามเชิญชวนให้ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง 7 โรคเสี่ยง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก เข้ามารับวัคซีนฟรีโดยเร็ว หลังจากพบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปัจจุบัน กลุ่มเสี่ยง หรือผู้สูงอายุ และ 7 โรคร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็ม 2 ไม่ถึง 40% ของประชาชนในพื้นที่

ด้านนายแพทย์ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสระบุรี เผยว่า ขณะนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนออกมาฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือกลุ่มเสี่ยงสูง และเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ภาครัฐควรช่วยเหลือ หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส

ขณะที่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสระบุรี เมื่อวานนี้ มีทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งคุณยาย อายุ 67 ปี ก็เชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ สาเหตุที่ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าเกิดจากความกลัว หรือปัญหาการเดินทาง และความเข้าใจคุณสมบัติวัคซีนที่จะช่วยป้องกันโควิด-19 จึงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ซึ่งขณะนี้สาธารณะสุขจังหวัดสระบุรี พยายามรณรงค์ พร้อมวางแนวทาง หรือโพรโมชันดึงดูดผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย