สนามข่าว 7 สี

เปิดแผนฉีดวัคซีนเดือนตุลาคม และสูตรฉีดวัคซีนสำหรับคนไทย

ประเทศไทยฉีดวัคซีนทะลุ 40 ล้านโดส แต่ยังไม่เพียงพอกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ไปดูแผนการฉีดวัคซีนตุลาคมนี้ มีแผนฉีดอีก 24 ล้านโดส วันนี้มาเปิดสูตรการฉีดวัคซีนสำหรับคนไทยกันว่า ตอนนี้มีสูตรการฉีดอย่างไรบ้าง

โดยจะมีการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 24 ล้านโดส ที่มาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค ประกอบไปด้วย
Sinovac 6 ล้านโดส
AstraZeneca 10 ล้านโดส
Pfizer 8 ล้านโดส

โดยจะกระจายฉีดให้กับประชาชน 5 กลุ่มด้วยกัน
1. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สูตรวัคซีนอยู่ 3 สูตรด้วยกัน คือ Sinovac + AstraZeneca ใช้เป็นวัคซีนสูตรหลักของประเทศไทยในตอนนี้, AstraZeneca + AstraZeneca และ AstraZeneca + Pfizer วัคซีนจะถูกกระจายมาให้กลุ่มนี้มากที่สุดอยู่ที่ 16.8 ล้านโดส หรือคิดเป็น 70% ของ 24 ล้านโดสที่เราจะได้รับมา

2. นักเรียนอายุ 12-17 ปี ใช้วัคซีน 4.8 ล้านโดส คิดเป็น 20% ของวัคซีนในเดือนตุลาคม กลุ่มนี้จะฉีด Pfizer + Pfizer เพราะเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่สามารถฉีดในเด็กได้ กลุ่มนี้สำคัญ เพราะยิ่งฉีดวัคซีนได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้น้อง ๆ เปิดเทอมได้เร็วเท่านั้น ไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

3. แรงงานในระบบประกันสังคม จะฉีดวัคซีนสูตรไขว้ คือ Sinovac + AstraZeneca ใช้วัคซีน 800,000 โดส คิดเป็น 3% ของวัคซีนในเดือนตุลาคม

4. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ จะฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac + AstraZeneca เช่นเดียวกัน ใช้วัคซีน 1.1 ล้านโดส คิดเป็น 5% ของวัคซีนในเดือนตุลาคม

5. ผู้ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มไปแล้ว และต้องการเข็มกระตุ้นเข็ม 3 จะฉีดวัคซีน 500,000 โดส คิดเป็น 2% ของวัคซีนในเดือนตุลาคม โดยเข็ม 3 จะเป็น AstraZeneca

เป้าหมายการฉีดวัคซีนเดือนตุลาคม จะฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด