7HDร้อนออนไลน์

อย.เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณา สเปรย์ระงับกลิ่นปาก ฆ่าเชื้อโควิด

อย่าหลงเชื่อโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปาก อวดอ้างเป็นยาพ่นคอฆ่าเชื้อโควิด-19 วันนี้ ( 14 ก.ย.64) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) เปิดเผยว่า ตรวจพบการโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปากทางสื่อออนไลน์ โดยโอ้อวดสรรพคุณเป็นยาพ่นคอฆ่าเชื้อโควิด-19 ใช้แล้วเชื้อไม่ลงปอด พร้อมแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้ง หรืออ้างว่าผ่าน อย. แล้ว

จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณามักมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว โดยจดแจ้งไว้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเท่านั้น แต่กลับโฆษณาว่ามีสรรพคุณเป็นยาพ่นคอฆ่าเชื้อโควิด โดยปริมาณของพืชสมุนไพรที่ให้ใช้ในสเปรย์ ไม่มีผลในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อโรค จึงขอเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าว

ขอเตือนผู้ประกอบการ อย่าเห็นแก่รายได้หลอกขายผลิตภัณฑ์โอ้อวดสรรพคุณป้องกัน บรรเทา หรือรักษาโรคโควิดให้กับประชาชน เพราะท่านกำลังทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาและอาจเสียชีวิตจากการรักษาโรคที่ไม่ถูกต้อง หากตรวจพบมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ในปี 64 อย. ได้ดำเนินคดีผู้โฆษณาเครื่องสำอางผิดกฎหมายไปแล้ว 130 คดี

สำหรับประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ หากแสดงเลขจดแจ้ง 13 หลัก จะเป็นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง แต่หากเป็นเลขทะเบียนตำรับยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะต้องตรวจสอบสรรพคุณที่ได้รับอนุญาตทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อีกครั้ง และหากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง