7HD ร้อนออนไลน์

ก.ต่างประเทศ ให้ทูตไทยในโตเกียวตรวจสอบข้อมูล หลังญี่ปุ่นแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ายในเอเชีย

ก.ต่างประเทศ ให้ทูตไทยในโตเกียวตรวจสอบข้อมูล หลังญี่ปุ่นแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ายในเอเชีย
วันนี้ (14 ก.ย.64)  นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  กล่าวถึงกรณีระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแจ้งคนญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ระมัดระวังอาจมีการก่อการร้าย ว่า  กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มแจ้งคนญี่ปุ่นในเมืองผ่านอีเมล และแจ้งคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในอาเซียนอีก 2 ประเทศมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ต่อมาวันที่ 13 กันยายน ประกาศเพิ่มเติมอีก 1 ประเทศ รวมถึง เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

ซึ่งการแจ้งเตือนดังกล่าว  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ ได้ตรวจสอบไปยังทางฝ่ายญี่ปุ่น  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคือ ทางญี่ปุ่นไม่สามารถเปิดเผยที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการออกคำเตือนนี้ได้  จึงได้ประสานให้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจสอบเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการก่อการร้ายของญี่ปุ่น ได้รับคำชี้แจงว่า เป็นข่าวที่เขาแจ้งต่อชุมชนชาวญี่ปุ่นในหลาย ๆ ประเทศ เป็นการแจ้งโดยกรมการกงสุลของญี่ปุ่น เมื่อได้ข่าวกรองมาก็เลยต้องแจ้งเตือน ไม่ใช่เฉพาะไทย

ด้านหน่วยข่าวความมั่นคงของไทย ทาง กต.ได้ประสานงาน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคงยังไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องนี้ เราก็ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา