7HDร้อนออนไลน์

ปคบ.ผนึกกำลัง อย.ทลายเครือข่ายผลิตแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย

วันนี้ (14 ก.ย.64)  สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่า พบอาคารพาณิชย์ย่านถนนพหลโยธิน เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร มีการลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นวัตถุไวไฟ จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่ออาคารบ้านเรือนบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพบการลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สาหรับทำความสะอาดโดยผิดกฎหมายจริง และจากการสืบสวนพบว่า มีเครือข่ายที่ร่วมกระทาความผิด จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่จึงได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 2 จุด, สถานที่ผลิตเครื่องสาอางในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 จุด และสถานที่เก็บของและจำหน่ายในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 จุด สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ชนิดเจล และชนิดสเปรย์, อุปกรณ์การแบ่งบรรจุ และขวดบรรจุภัณฑ์เปล่าพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท จึงได้ตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ฐานผลิตเครื่องสำอางปลอม ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ได้จดแจ้ง ผลิตเครื่องสำอางไม่มีฉลาก และผลิตเครื่องสำอางที่แสดงฉลากที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย,ผบก.ปคบ. ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีตัวตน สามารถตรวจสอบกลับได้กรณีที่สินค้าที่ซื้อไปมีปัญหาในการใช้งาน ฉลากมีเลขที่จดแจ้งและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงกับข้อมูลการอนุญาตของ อย. และแจ้งเตือน ไปยังผู้ที่กาลังกระทำความผิดในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที หากตรวจพบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน บก.ปคบ.1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวในตอนท้ายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางประเภทสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สาหรับทำความสะอาดมือเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนฉวยโอกาสลักลอบผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ขออนุญาตออกวางขายในท้องตลาด ซึ่งในการดาเนินการครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ผลิตมีคาสั่งซื้อล้น ไม่สามารถผลิตเสร็จได้ตามสัญญาการว่าจ้าง โดยทำเป็นขบวนการว่าจ้างอีกหลายสถานที่เพื่อผลิตสินค้าอีกต่อหนึ่ง ซึ่งสถานที่ผลิตเหล่านี้มีทั้งได้รับอนุญาตผลิตเครื่องสาอางแล้วและยังไม่ได้รับอนุญาต แล้วนำไปติดฉลากอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งถือเป็นเครือข่ายลักลอบผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ปลอม จึงขอเตือนไปยังผู้ผลิตและผู้รับจ้างผลิตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและทางปกครองโดยโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าท่านมีเจตนาในการตั้งใจที่จะกระทำความผิด และขอเตือนสาหรับประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือทางไลน์ @FdaThai ทุกครั้ง และหากพบการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่อีเมล์1556@fda.moph.go.th เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป