ห้องข่าวภาคเที่ยง

อนุทิน มั่นใจเด็กได้รับวัคซีนก่อนเปิดเทอม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง แนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ จะสามารถดำเนินการได้ก่อนเปิดเทอมแน่นอน เพราะมีการวางแผนเตรียมการเอาไว้แล้ว จึงอยากขอความร่วมมือผู้ปกครองยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน