ห้องข่าวภาคเที่ยง

จ.ชลบุรี ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่นิ่ง - จ.สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อสะสม พุ่งเกินหลักแสนคนแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 955 คน และพื้นที่แพร่ระบาดก็กลับมาอยู่ใน 10 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเฉียด 1,000 คนอีกครั้ง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะผลจากการค้นหาเชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งในสถานประกอบการ แคมป์คนงานก่อสร้าง ตลาด และชุมชน รวมทั้งการติดเชื้อภายในครอบครัวที่พุ่งสูงขึ้นทุกวัน

ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก็สูงถึง 12 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มติดเชื้อที่สูงอายุ และมีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงเร่งเดินแผนฉีดวัคซีนคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อ และเสียชีวิต นอกจากนี้จะยังลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ

เช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสาคร ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังขึ้นๆ ลงๆ วันนี้พบเพิ่มอีก 542 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังพบจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล รวมทั้งกลุ่ม Bubble and Seal ของโรงงานอุตสาหกรรม และการค้นหาเชิงรุก ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งเป็น 101,729 คน แล้ว อยู่ระหว่างการรักษา 15,971 คน ส่วนผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน 5 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 754 คน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังสูง ก็ทำให้มีขยะติดเชื้อตามโรงพยาบาลหลักรวมทั้งศูนย์พักคอยคนสาคร และโรงพยาบาลสนาม ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย เฉลี่ยวันละประมาณ 400-500 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากมีศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อทั้ง 3 แห่ง แต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อตกค้าง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด