ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์น้ำท่วม ในหลายจังหวัดยังน่าเป็นห่วง

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) บ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกอยู่ที่ 32.4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 117 เปอร์เซ็นต์ของความจุ โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 2,600,000 ลูกบาศก์เมตร ระบายออกวันละ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านในตำบลหนองบัวละคร จำนวน 150 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมหนักสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากยังมีน้ำจากด้านบนไหลมาเพิ่มตลอดเวลา รวมทั้งยังคงมีฝนตกลงมา ขณะที่การระบายน้ำยังทำได้ไม่เต็มที่

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม ที่จังหวัดพิจิตร ยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำยม ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่ 4 บ้านเกาะสาริกา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม โดยน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่างสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร และยังมีระดับเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดพิจิตร สั่งเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 4 อำเภอ คือ อำเภอสากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ ที่อยู่ติดกับเทือกเขา ระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลาก และ 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อำเภอโพทะเล ที่แม่น้ำยมไหลผ่านให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำที่เข้าท่วมในเขตอำเภอหล่มสัก ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องบางจุดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปริมาณน้ำได้ไหลเข้าสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเสียงตามสายเตือนประชาชนและเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำป่าสัก ล้นตลิ่ง ตลอด 24 ชั่วโมง ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 3 จุด ได้มีการเตรียมกระสอบทรายไว้ป้องกันและเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเร่งระบายน้ำ

ที่จังหวัดชัยนาท ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สูงขึ้นจากวานนี้ 60 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.50 เมตร กรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นจากวานนี้ ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยา สูงขึ้น 44 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 12.08 เมตร รวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในอำเภอเสนา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง