ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมชลฯ เตือนระดับน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

กรมชลประทาน แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด คาดฝนที่ตกหนักทางตอนบนจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ 1,800 – 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตลิ่งต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.75 เมตร ในช่วงวันที่ 15-18 กันยายนนี้ โดยกรมชลประทาน จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้หน่วยงานและประชาชนทราบก่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 ได้ตลอดเวลา

สำหรับสถานการณ์ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 2,882 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 16% ของความจุเขื่อนเท่านั้น ถือว่าน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ยังสามารถรองรับน้ำลงเขื่อนได้อีกรวมกว่า 15,293 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง