ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 226 ล้านคน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 226 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 4.6 ล้านคน