7HDร้อนออนไลน์

เดือน ต.ค.นี้ ฉีดวัคซีนให้ นร. 5 ล้านโดส กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบน้อยมาก

วันนี้ ( 14 ก.ย.64 ) นพ.เฉวตรสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโคว้ิดให้กับเด็ก นักเรียนจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา จะรวบรวมจำนวนนักเรียน เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีน โดยในเดือน ต.ค.64  สัปดาห์ที่ 1-2 จะได้รับการจัดสรรวัคซีนสัปดาห์ละ 1 ล้านโดส สัปดาห์ที่ 3 ได้รับวัคซีน 2 ล้านโดส และสัปดาห์ที่ 4 จำนวน 1 ล้านโดส

ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองกังวลความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์ ที่พบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กนั้น อาการดังกล่าวพบรายงานน้อยมาก แต่หากติดเชื้อมีโอกาสกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสูงกกว่าการฉีดวัคซีน 6 เท่า ในเอเชียและไทย ก็พบอาการดังกล่าวไม่มาก ฉีดไฟเซอร์ไปแล้ว 9 แสนโดส พบรายงานเพียง 1 คน เป็นเด็กผู้ชายอายุ 13 ปี มีอาการแน่นหน้าอกหลังฉีดวัคซีนวันที่ 2 ซึ่งรักษาหายเป็นปกติได้ จึงไม่ควรลังเลการฉีดวัคซีน