7HD ร้อนออนไลน์

วันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรีพาคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ชัยนาท วางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

วันนี้ (14 ก.ย.64)   นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยนาท พร้อมตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา  เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

โดยนายกรัฐมนตรี จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องและเกิดพายุ “โกนเซิน” ขึ้นฝั่งเวียดนาม ประกอบกับมีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า  การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่  ซึ่งในการประชุม คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา  นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้รัฐมนตรีทุกท่านลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  และขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามในภาพรวมอีกครั้ง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานพร้อมรับสถานการณ์ เตรียมแผนอพยพทั้งคนและสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่ปลอดภัย  มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งให้เตรียมแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนภายหลังสถานการณ์คลี่คลายด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง