เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่-ผู้เสียชีวิตลดต่อเนื่อง

โดยผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้อยู่ที่ 11,786 คน ซึ่งเป็นยอดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดมากกว่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เมื่อดูแผนที่จังหวัดพบการติดเชื้อ ล่าสุดพื้นที่สีเหลือง สีเขียวเพิ่มขึ้น เหลือสีแดงเข้ม 26 จังหวัด และข่าวดีวันนี้มีจังหวัดสีขาว หรือไม่มีผู้ติดเชื้อ คือ จังหวัดพะเยา

สำหรับผู้หายป่วยวันนี้มี 14,738 คน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้มีผู้ยังรักษาตัวอยู่ 129,025 คน ในจำนวนนี้อาการหนัก 4,080 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 818 คน ถึงจะเป็นยอดที่ลดลงแต่ก็ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นตัวเลขสะท้อนไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งวันนี้มี 136 คน โดยผู้เสียชีวิตผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค มีจำนวนมากที่สุดถึง 92%

ส่วนการฉีดวัคซีน ปัจจัยหนึ่งในการลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต ล่าสุดฉีดไปแล้วเกือบ 41 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 กว่า 27.5 ล้านคน เข็มที่ 2 เกือบ 12.8 ล้านคน และเข็มที่ 3 กว่า 600,000 คน