รอบรั้วรอบโลก

นักวิทยาศาสตร์ชี้สอนวัวเข้าห้องน้ำ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ทีมนักวิทยาศาสตร์เผย การสอนวัวเข้าห้องน้ำ ในสถานที่ทดลอง ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งสามารถช่วยลดโลกร้อนได้
                    ทีมนักวิทยาศาสตร์จากนิวซีแลนด์และเยอรมนี เปิดเผยว่า สามารถสอนวัวเข้าห้องน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองได้สำเร็จ ภายหลังเกิดไอเดียว่า "หากสามารถเก็บสะสม มูลและฉี่ของวัว ได้ราว 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยแก๊สมีเทส ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนี้ ปัสสาวะวัว มีสารไนโตรเจนปริมาณมาก ซึ่งสามารถปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ก่อนระเหยขึ้นบนชั้นบรรยากาศ และกลายเป็นแก๊สเรือนกระจกได้เช่นเดียวกัน" ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้สอนวัวให้เรียนรู้การใช้ห้องน้ำ ตั้งแต่ตอนยังเป็นลูกวัว โดยใช้วิธีการต่าง ๆ อาทิ การให้รางวัลเป็นอาหาร การใช้ปลอกคอสั่น ในขณะที่วัว กำลังจะปัสสาวะหรืออุจจาระ นอกห้องน้ำ โดยปลอกคอจะสั่นรบกวนให้มันหยุดการกระทำ แล้วนำวัวมาหัดเข้า-ออกห้องน้ำอีกครั้ง ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ซ่ึงวัวเหล่านี้จะสามารถเรียนรู้ได้เองว่าต้องใช้ห้องน้ำ ในการขับถ่าย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว จะอยู่ติดตัววัวไปจนโต ทั้งนี้ หากปศุสัตว์ทั่วโลก หันมาสอนให้วัวใช้ห้องน้ำเป็น จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน