เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรรพากรไฟเขียวบริษัทซื้อ ATK ชุดตรวจโควิด-19 หักลดภาษีได้ 1.5 เท่า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร แจ้งผู้ประกอบการบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายในการซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือ Antigen Test Kit ที่เราเรียกกันว่า ชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจพนักงาน หรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป หรือหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 1.5 เท่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการจัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และช่วยส่งเสริม และบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการบริษัทนั้นๆ มีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น รองรับการกลับมาเปิดดำเนินการในระยะถัดไป