เจาะประเด็นข่าว 7HD

ครม.อนุมัติจองวัคซีนปี 65 - งดสื่อเข้าทำเนียบ 14 วัน หลังพบสื่อ 1 คน ติดโควิด-19

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ที่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติภารกิจภายในได้ แต่ก็ต้องขอ งด เข้าทำงานภายในต่อไปอีกครั้ง 14 วัน เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หลังพบสื่อ 1 คน ติดโควิด-19 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้สื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายนนี้ และที่สำคัญได้ขอให้สื่อมวลชน ตรวจและแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 3 วัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วย ทำให้การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผ่าน Facebook ไทยคู่ฟ้า

และมีข่าวดีสำหรับคนไทย วันนี้คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง 946 ล้านบาท จากงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2564 ให้สภากาชาดไทยซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีกำหนดชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 30 ภายในเดือนนี้ เพื่อให้วัคซีนส่งมอบงวดแรกได้ในต้นปี 2565 พร้อมกันนี้ ยังมีมติรับโอน  พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มาดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี แทนพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้