ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564

เวลา 14.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระเบียบวาระเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย, รายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีเนื้อหาถึงพระกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระเกียรติคุณทางวิชาการ อาทิ​ ทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง​ จากคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีส​ ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง​ สาธารณรัฐฝรั่งเศส​ และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาทัศนศิลป์​ คณะจิตรกรรม​ ประติมากรรม​และภาพพิมพ์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์​ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์, การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และโครงการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เช่น "โครงการถักร้อย สร้อยรัก" เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

โอกาสนี้​ มีพระดำรัสถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยทรงห่วงใยราษฎรที่ไม่สามารถเข้าถึงการฉีควัคซีนป้องกันโรค จึงโปรดให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ราษฎร ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทรงได้รับการถวายมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด