ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, Leg cover จำนวน 50 คู่ และหน้ากาก N95 จำนวน 50 ชิ้น

โรงพยาบาลภูหลวง เปิดให้บริการผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 19 เตียง ให้บริการโดยแยกการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 5 ตำบล และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) จำนวน 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอภูหลวง สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเลย มีผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่ 2,749 คน ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อของอำเภอภูหลวง 274 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด